Tietosuoja

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  Audiatur Oy
  Y: 2742757-3
  Pasilanraitio 9B
  002400 Helsinki
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Topi Sairanen
  puhelin +358 50 3083372
 3. Rekisterin nimi
  Audiatur Oy asiakasrekisteri.
 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Audiatur Oy ja sen alihankkijoiden toimesta asiakassuhteen hoitamista, toimeksiantojen toimittamista sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
 • Nimi ja yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Demografiset tekijät, kuten sukupuoli, äidinkieli, titteli
 • Yksityisasiakkaan henkilötunnus tai muu yksilöivä tunnus
 • Asiakkuuteen tai muuhun asiakkaan yhteyden hoitamiseen liittyviä tietoja, kuten yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen kuvaus ja toimenpiteet, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sekä muut tiedot asiakassuhteen ylläpitämiseksi
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröity itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä tai luottotietorekisteri. Rekisterin perustietoja voidaan päivittää myös hankkimalla tietoja maksullisista rekistereistä sekä viranomaisrekistereistä.
 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei kuitenkaan säännönmukaisesti luovuteta sivullisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän asian toteuttamiseksi ole välttämätöntä.
 3. Tietojen poistaminen
  Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee toimittaa osoitteeseen , jolloin tiedot poistetaan manuaalisesti.
 4. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietojärjestelmiinsä kuin paperikopioina ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus.

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
  Asiakkaalla on oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja se on tehtävä kirjallisesti. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
 2. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely, ellei käsittelylle ole laillista perustetta (esimerkiksi toimeksiannon hoitamista varten). Kieltopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen sähköpostilla.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Käyttämällä Audiatur Oy:n sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Mikäli et halua käyttää evästeitä, voit kytkeä ne selaimessasi pois päältä tai poistua sivustolta. Sivuston toiminnallisuus saattaa vaatia evästeiden käyttöä.

Käyttämällä evästeitä pystymme muokkaamaan sivuston tarjontaa ja käyttökokemusta sekä tekemään kohdennettua markkinointia. Evästeiden avulla saatamme kerätä asiakkaistamme mm. seuraavia tietoja.

 • käyttäjän IP-osoite
 • käyttäjän verkon host-nimi
 • päätelaite ja selaintyyppi
 • kellonaika ja päivämäärä
 • sivut, joissa vierailtu
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Näiden lisäksi saatetaan kerätä myös muita tietoja mm. Google Analytics ja Sanoma Remarketing -työkaluja hyödyntäen.