Asiantuntijoidemme kertomaa


Tällä sivustolla kerromme yleisiä näkemyksiä asiakkaitamme kohdanneisiin haasteisiin. Kirjoitukset ovat informatiivisia, eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset asiantuntija-arvion omasta tilanteestasi. Tarjoamme ilmaisen alkukartoituksen.

HUOLTAJUUDESTA SOPIMINEN AVIOEROTILANTEISSA JA HUOLTAJUUSRIIDAT

Lakimies Niko Taivainen kertoo:

Erotilanteessa lapsiin liittyvissä kiistoissa on usein mukana tunteita, mutta silti on sovittava useista yhteisiin lapsiin liittyvistä asioista, kuten huoltajuudesta, lapsen asumisjärjestelyistä, lähivanhemmuudesta, lapsen tapaamisoikeudesta etävanhempaan sekä elatusavusta. Lapsen asioihin vaikuttavat useat lait, kuten laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, laki lapsen elatuksesta ja isyyslaki. Erilaisia tapoja sopia huoltajuudesta on niin ikään monta. Ulkopuolinen avustaja auttaa asioiden läpikäymisessä ja varmistaa niiden asianmukaisen etenemisen. Huoltajuusriitoihin erikoistunut lakimiehemme Niko Taivainen kertoo, miten kannattaa edetä ja minkälaisia vaihtoehtoja vanhemmilla on tilanteen ratkaisemiseen.

Miten eteenpäin

Erotilanteessakin lapsen kannalta on tärkeintä varmistaa hänen hyvinvointinsa. Vanhemmat voivat sopia huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta keskenään. Suositeltavaa on tehdä sopimukset kirjallisesti ja vahvistaa ne lastenvalvojan luona. ”Tämä helpottaa tulevaisuudessa mahdollisissa riitatilanteissa, sillä lastenvalvojan luona vahvistetun sopimuksen täytäntöönpanoa voi vaatia suoraan käräjäoikeudessa”, Niko ohjeistaa.

Milloin asiantuntija avuksi

Avioeron tai avoeron tunnekuohuissa voi olla vaikea ajatella lapsen etua, ja helposti joudutaankin ristiriitatilanteeseen. Ulkopuolisen asiantuntijan apu on usein paras tapa ratkaista riitatilanteet. ”Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman pian. Neuvoisin kaikkia hakemaan asiantuntija-apua välittömästi, jos vaikuttaa siltä, että vanhempien on keskenään vaikea päästä sovinnolliseen ratkaisuun” Niko ohjeistaa.

Mitä vaihtoehtoja vanhemmilla on?

Lakimies yrittää ensin kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla ratkaista tilanteen sovinnollisesti toisen vanhemman tai hänen lakimiehensä kanssa keskustellen. ”Mikäli vanhemmat pystyvät asettamaan lapsen edun omien tunteidensa edelle, on lopputulos yleensä lapsen edun mukainen. Vanhempien kesken vahvistettava sovinto on yleensä parempi lapsen kannalta”, Niko toteaa, ja jatkaa ”Sovintoa myös yleisesti noudatetaan paremmin, kun se on vanhempien keskenään hyväksymä”.

On kuitenkin paljon tapauksia, jossa vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lasten asioiden järjestämisestä. Jos sovintoon on vaikea päästä, vaihtoehtona voidaan käyttää asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua, eli ns. follo-sovittelua. Tällöin ratkaisua haetaan yhdessä sovittelijatuomarin, perheoikeudellisen asiantuntijan, vanhempien ja usein molempien vanhempien lakimiesten kesken. ”Follo-sovitteluun on mahdollista saada oikeusapupäätös riippuen vanhemman taloudellisesta tilanteesta” Niko vinkkaa.

Mikäli follo-sovittelu ei tuota tulosta tai sitä ei haluta käyttää, ratkaistaan asia riitaprosessina. Follo-neuvottelusta voi kuitenkin olla apua, vaikka sovintoa ei synnykään. Niko kertoo useista esimerkeistä, joissa tuomioistuinsovittelu ei tuottanut tulosta, mutta lähensi vanhempia ja sai miettimään lapsen etua. ”Myös riitatilanteessa vanhempien keskinäistä luottamusta on mahdollista rakentaa onnistuneen neuvottelun avulla” kertoo Niko.

Me Audiaturilla haluamme auttaa asiakkaitamme muuttuvissa tilanteissa. Autamme laajasti lapsioikeudellisissa asioissa niin erilaisilla sovintomenettelyillä kuin riitaisissakin asioissa tuomioistuimessa.

MITÄ TEHDÄ LÄHEISEN KUOLEMAN JÄLKEEN

Lakimies Katja Stenvall kertoo

Perunkirjoitus, perukirja, kuolinpesä, ositus, jäämistöoikeus, pesänjako… Kuolema koskettaa läheltä, mutta kuolinpesän asioita on paljon, ja ne on hoidettava ajallaan. Kokenut asiantuntijamme Katja Stenvall kertoo, mitä kannattaa huomioida asioiden hoidossa ja milloin kannattaa käyttää asiantuntijaa.

Miten liikkeelle?

Alkuun kannattaa lähteä sillä, että tilaa vainajaa koskevat virkatodistukset. Aikataulun hallinnassa tämä kannattaa huomioida, sillä näiden toimittamisessa voi mennä pitkäänkin.
Aikataulu saattaa venyä etenkin silloin, jos henkilö on muuttanut paljon tai jos perillistaho on muu kuin rintaperillinen. Syytä on muistaa laissa määritelty kolmen kuukauden määräaika perunkirjoituksen järjestämiselle. "Tähän on mahdollista saada lisäaikaa perusteluista syistä, mutta on tärkeää aloittaa kasaamaan tarvittavia papereita hyvissä ajoin" Katja ohjeistaa.

Milloin lakimies avuksi?

Perunkirjoituksen laatiminen vaatii jonkun verran osaamista ja ymmärrystä perintö- ja vero-oikeudesta sekä aikaa asioiden hoitoon. "Läheisen kuoleman jälkeen saattaa tuntua raskaalta alkaa hoitaa perunkirjoitukseen liittyviä kysymyksiä, koska kuoleman jälkeen on surutyön lisäksi paljon muitakin asioita, joista on huolehdittava" Katja toteaa. "Perunkirjoitus vaatii usein paljon asiakirjojen tilaamista ym. paperisotaa, joka voi tuntua raskaalta kaiken muun ohella". Lakimies kannattaakin ottaa avuksi, jos omat aikataulut eivät jousta asian hoidon vaatimalla tavalla tai omat voimat eivät riitä.

Erityisen suositeltavaa on lakimiehen käyttäminen silloin, kun kuolinpesään kuuluu paljon omaisuuseriä, kun toisilleen tuntemattomia perillisiä on paljon tai jos vainajalla on omaisuutta ulkomailla. "Juuri sellaiset kuolinpesät, joissa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä taikka leskeä, vaan perilliset ovat olleet esimerkiksi sisarusten jälkeläisiä ja kuolinpesään on kuulunut lesken toissijaisia perillisiä, ovat olleet haastavia", Katja kertoo ja jatkaa "Mieleen tulee yksi erityisen haastava tapaus, jossa perillisiä oli molemmista sukuhaaroista useita kymmeniä ja osa asui ulkomailla. Tapaukseen liittyi myös muita erityispiirteitä mm. lukuisista avioeroista johtuen."

Ulkomaisen omaisuuden osalta kannattaa tiedostaa se, että eri maissa on eri käytäntöjä ja joskus omaisuustietojen saaminen on ollut varsin haastavaa.

Asiakaskokemus

"Käytimme Audiaturin palvelua tilanteessa, jossa vainajan omaisuus oli jakautunut Suomen ja Ranskan välillä. Kuolinpesä ei ollut riitaisa, mutta hoidettavia asioita oli paljon. Katjan ystävällisen ja asiantuntevan palvelun avulla saimme hankalat asiat hoitumaan kannaltamme parhaalla mahdollisella ja meille edullisimmalla tavalla ja me pystyimme keskittymään surutyöhön ja oman elämän jatkamiseen. Lisäksi työn kustannuksen pienuus yllätti iloisesti. Suosittelen lämpimästi Audiaturin palveluita." - Asiakaspalaute kuolinpesän asioiden hoitamisen jälkeen

Autamme mielellämme kaikissa kuolinpesiin ja jäämistöoikeuteen liittyvissä asioissa, hoitaen niin perunkirjoitukset kuin perinnönjakoon liittyvät asiat sekä autamme perintösuunnittelussa ja laadimme testamentit ja lahjakirjat. Hoidamme mielellämme myös kuolinpesän käytännön asioita, kuten asuntojen tyhjennysten järjestämisen, vainajan asunnon tai lomakiinteistön myynnin. Meillä saat aina valita, haluatko hoitaa mahdollisimman paljon itse ja varmistaa edullisimman lopputuloksen, vai haluatko säästää mahdollisimman paljon omia voimiasi ja tilata meiltä ’avaimet käteen’-tyyppisen palvelun. Valitsitpa kuinka vain, keskeisenä toimintaperiaatteenamme on ystävällinen ja ihmisläheinen asiakaspalvelu.